NADMORSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM SKROPLONYM LPG
Prowadzone przez nas szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych przez Transportowy Dozór Techniczny .

Warunkiem przyjęcia na kurs jest poprawne wypełnienie wniosku oraz pełnomocnictwa zamieszczonego poniżej. Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres:

MGM Sp. z o. o.
76-100 Sławno
ul. Koszalińska 36 a/b

Szkolenia przeprowadzane są na terenie całego kraju w oparciu o jednolity program uzgodniony z Transportowym Dozorem Technicznym.
Szkolenie LPG - Koszalin, lipiec 2015
Terminy szkoleń 2014 Pełnomocnictwo Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji TDT Szkolenie LPG - Poznań 5 marca 2015 Wzór wypełnienia wniosku Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez TDT
STRONA GŁÓWNA Szkolenia LPG Spawanie metali Obsługa i konserwcja maszyn Referencje i certyfikaty Szkolenia zawodowe Kontakt